3 minutes reading time (640 words)

Chương 10

Ít-ra-en không nhận biết rằng

Thiên Chúa làm cho con người nên công chính

(1) Thưa anh em, lòng tôi những ước mong và tôi cầu xin cho dân Dothái được cứu độ. (2) Quả thế, tôi làm chứng cho họ là họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa, nhưng lòng nhiệt thành đó không được sáng suốt(3) họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. (4)Quả thế, cứu cánh của Lề Luật là Ðức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính.

Ông Mô-sê báo trước

con người được nên công chính nhờ đức tin

(5) Về việc người ta được nên công chính nhờ Lề Luật, ông Môsê có viết: Ai thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống. (6) Còn về việc người ta được nên công chính nhờ đức tin, thì có lời nói: Ðừng tự hỏi: ai sẽ lên trời? ngụ ý là: để đem Ðức Kitô xuống. (7) Cũng đừng hỏi: Ai sẽ xuống âm phủ? ngụ ý là: để đưa Ðức Kitô lên từ cõi chết. (8) Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. (9) Nếu miệng bạn tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. (10) Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. (11) Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. (12) Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Dothái và người Hylạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Ðấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. (13) Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được cứu thoát.

Ít-ra-en không tự bào chữa

(14) Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Ðấng họ không tin? Làm sao họ tin Ðấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? (15) Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Ðẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng! (16) Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính ngôn sứ Isaia đã nói: Lạy Ðức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? (17) Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô.

(18) Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ!

Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu,

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

(19) Tôi xin hỏi thêm: Phải chăng dân Ítraen đã không hiểu? Trước hết, ông Môsê nói: Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là dân, tức giận một dân ngu đần. (20) Ông Isaia còn dám nói:

Những kẻ không tin Ta, lại được gặp Ta;

những kẻ không hỏi Ta, Ta đã xuất hiện cho chúng thấy.

(21) Còn về dân Ítraen, ông nói: Suốt ngày Ta dang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch. 

Artist Name - Rom10.mp3
Chương 11
Chương 09

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

19 January 2019
Thư Ephêsô
(1) Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của chúa, vì đó là điều phải đạo. (2) Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: (3) Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo