2 minutes reading time (384 words)

Chương 10

Hình phạt cuối cùng đang tới

(1) Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu; mặt thiên thần tự mặt trời, còn chân thì như những cột lửa.(2) Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn, Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất, (3) và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy hồi sấm lên tiếng nói. (4) Bảy hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán: "Hãy niêm phong lại những gì bảy hồi sấm đã nói, đừng có viết". (5) Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời (6) mà thề nhân danh Ðấng Hằng Sống đến muôn thuở muôn đời, Ðấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn vật trên biển. Người thề: "Sẽ không trì hoãn nữa! (7) Nhưng trong những ngày mà tiếng kèn của thiên thần thứ bảy sắp nổi lên, thì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất, như Người đã loan báo cho các tôi tớ của Người là các ngôn sứ".

Nuốt cuốn sách nhỏ

(8) Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo: "Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất". (9) Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: "Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong". (10) Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng. (11)Và có tiếng bảo tôi: "Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa". 

Artist Name - Kh10.mp3
Chương 11
Chương 09

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

27 December 2018
Sách Ông Gióp
1 Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy, như thể muốn nhảy tung ra ngoài. 2 Hãy lắng nghe tiếng Người gầm thét và tiếng Người mở miệng thì thầm. 3 Khắp chín tầng trời, Người khiến sấm ầm vang và cho chớ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo