2 minutes reading time (381 words)

Chương 11

Ðức Chúa báo oán cho tình yêu bị khước từ

1 Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó,

từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.

2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi;

chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng.

3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,

nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.

4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.

Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má;

Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.

5 Nó sẽ không trở về Ai-cập nữa,

nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với Ta.

6 Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó,

sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa.

Nhưng Ðức Chúa lại tha thứ

7 Dân Ta cứ miệt mài buông theo bội tín,

chúng được kêu mời hãy vươn lên,

mà chẳng một ai ngóc đầu dậy!

8 Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi!

Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!

Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma,

để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được?

Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.

9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,

sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,

vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.

Ở giữa ngươi, Ta là Ðấng Thánh,

và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

Trở về từ chốn lưu đày

10 Chúng sẽ bước theo Ðức Chúa.

Người sẽ rống lên như sư tử.

Quả thật, Người sẽ rống lên,

và từ phía tây, con cái sẽ vui mừng chạy tới.

11 Chúng sẽ chạy tới lẹ như chim từ Ai-cập,

như bồ câu từ đất Át-sua,

và Ta sẽ cho chúng cư ngụ trong nhà của chúng,

- sấm ngôn của Ðức Chúa. 

Artist Name - HS11.mp3
Chương 12
Chương 10

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

20 December 2018
Sách Biên Niên Sử 2
 Vua Giô-át lên ngôi. Bà A-than-gia-hu chết. (2 V 11:4-16) 1 Năm thứ bảy ông Giơ-hô-gia-đa quyết tâm hành động; ông sai người đi mời các vị chỉ huy trăm quân sau đây: ông A-dác-gia-hu con ông Giơ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo