2 minutes reading time (488 words)

Chương 12

 Ít-ra-en lụn bại về tôn giáo và chính trị

1 Ép-ra-im lấy giả dối,

và nhà Ít-ra-en dùng lừa đảo mà bao bọc Ta.

Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa,

vẫn trung thành với Ðấng Thánh của mình.

2 Ép-ra-im bầu bạn với không khí,

ngày nào cũng chạy theo gió đông;

nó cứ gia tăng giả dối, bạo tàn,

nó lập giao ước với Át-sua, và chở dầu cho Ai-cập.

Lên án Gia-cóp và Ép-ra-im

3 Ðức Chúa hạch tội Giu-đa,

Người sẽ trừng trị Gia-cóp theo lối sống của nó,

sẽ cứ các việc nó làm mà trả công cho nó.

4 Còn là thai nhi, nó đã chiếm chỗ của anh mình;

trong thời sung sức, nó dám cự lại Thiên Chúa.

5 Nó cự lại thiên sứ và đã lấn át người,

nhưng nó lại khóc và xin người thương xót.

Ở Bết Ên nó gặp người, và ở đó, chính người đã nói với nó:

6 Ðức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh:

danh hiệu Người là Ðức Chúa.

7 Còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về.

Ngươi hãy giữ đức tín thành, công chính

và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi.

8 Ca-na-an nắm trong tay những chiếc cân bịp bợm:

nó ưa thích đánh lừa.

9 Ép-ra-im từng nói: "Ta đã nên giàu có với đủ cơ ngơi rồi";

nhưng tất cả những của nó làm ra,

nó chẳng còn giữ lại được gì, vì sự gian ác nó đã phạm.

Viễn ảnh hoà giải với Thiên Chúa

10 Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi

ngay từ khi ngươi còn bên Ai-cập.

Ta sẽ vẫn cho các ngươi cư ngụ trong lều,

như trong những ngày hội ngộ.

11 Ta sẽ phán với các ngôn sứ, Ta sẽ tăng thị kiến thêm nhiều,

và nhờ các ngôn sứ để nói những dụ ngôn.

Những lời đe doạ mới

12 Ga-la-át chỉ có gian tà.

Quả thật chúng chỉ là quân giả dối:

tại Ghin-gan chúng sát tế bò bê,

bàn thờ của chúng chẳng khác gì những đống đá

trên các luống đất ngoài đồng.

13 Gia-cóp đã trốn chạy sang cánh đồng A-ram,

Ít-ra-en đã phục dịch vì một người phụ nữ,

vì một người đàn bà mà ông đã phải giữ chiên.

14 Nhưng nhờ một ngôn sứ,

Ðức Chúa đã đưa Ít-ra-en từ Ai-cập lên;

cũng nhờ một ngôn sứ, mà Ít-ra-en được canh giữ.

15 Ép-ra-im đã xúc phạm đến Người

và làm cho Người phải xót xa cay đắng.

Nó đã đổ máu thì phải chịu tội.

Những nhục mạ nó đã gây nên, Chúa sẽ bắt nó phải đền bù.

Artist Name - HS12.mp3
Chương 13
Chương 11

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

19 December 2018
Sách Các Vua 1
 3. Các Cuộc Chiến Với Người A-Ram Vây hãm Sa-ma-ri 1 Ben Ha-đát, vua A-ram tập họp tất cả quân đội lại. Cùng với ba mươi hai vua, có cả xe lẫn ngựa, vua tiến lên vây hãm Sa-ma-ri và tấn công thà...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo