3 minutes reading time (513 words)

Chương 12

 Giê-ru-sa-lem được giải thoát và được đổi mới

1 Lời sấm.

Lời Ðức Chúa phán về Ít-ra-en 2b cũng như về Giu-đa. Sấm ngôn của Ðức Chúa, Ðấng căng các tầng trời và đặt nền cho cõi đất, Ðấng ban sinh khí cho người phàm.

2a Ðây chính Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén nồng choáng váng cho mọi nước chung quanh. Ðiều đó sẽ xảy ra khi Giê-ru-sa-lem bị vây hãm.

3 Ngày ấy, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành quả tạ cho muôn dân nước. Bất cứ ai nhấc nó lên sẽ rách da rách thịt. Muôn dân trên cõi đất sẽ họp nhau chống lại nó. 4Ngày ấy, sấm ngôn của Ðức Chúa, Ta sẽ đánh phạt, khiến ngựa hoá cuồng và người cỡi hoá điên; nhưng nhà Giu-đa, Ta sẽ đưa mắt nhìn; còn ngựa của mọi dân nước, Ta sẽ đánh phạt, khiến chúng mù loà. 5 Bấy giờ, các thủ lãnh Giu-đa sẽ nhủ thầm: "Dân cư Giê-ru-sa-lem được mạnh sức là nhờ Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của chúng." 6 Ngày ấy, Ta sẽ làm cho các thủ lãnh Giu-đa nên như cái lò bốc cháy giữa đống củi, như đuốc cháy giữa đống rơm; chúng sẽ thiêu rụi mọi dân nước chung quanh, cả hai bên tả hữu. Còn Giê-ru-sa-lem vẫn ở nguyên tại chỗ. 7 Trước hết, Ðức Chúa sẽ cứu các lều trại của Giu-đa để vinh quang của nhà Ða-vít cũng như vinh quang của dân cư Giê-ru-sa-lem không trổi vượt hơn vinh quang của Giu-đa. 8 Ngày ấy, Ðức Chúa sẽ che chở dân cư Giê-ru-sa-lem; và ngày ấy kẻ yếu sức nhất trong đám dân ấy cũng sẽ nên như Ða-vít, và nhà Ða-vít sẽ nên như Thiên Chúa, như vị thần sứ của Ðức Chúa trước mặt đám dân ấy.

9 Ngày ấy, Ta sẽ tìm cách tiêu diệt mọi dân tộc tiến đánh Giê-ru-sa-lem. 10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Ða-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Ðấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. 11 Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giê-ru-sa-lem, như người ta than khóc thần Ha-đát Rim-môn ở cánh đồng Mơ-ghít-đô. 12 Xứ sở sẽ khóc than, riêng từng thị tộc.

Thị tộc nhà Ða-vít riêng,

vợ con của họ cũng riêng.

Thị tộc nhà Na-than riêng,

vợ con của họ cũng riêng.

13 Thị tộc nhà Lê-vi riêng,

vợ con của họ cũng riêng.

Thị tộc nhà Sim-y riêng,

vợ con của họ cũng riêng.

14 Và mọi thị tộc còn lại, riêng từng thị tộc,

vợ con của họ cũng riêng.

Artist Name - DCR12.mp3
Chương 13
Chương 11

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VI sinh trưởng tại Rôma, tên thật là Gioan Gratianô Pierlêôni, là một giáo sỹ đạo hạnh và xứng đáng. Nhận thấy việc làm của người bà con Bênêđictô IX là một gương xấu, nên ngài...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo