4 minutes reading time (848 words)

Chương 13

 1 Trời đã về khuya, các thuộc hạ của tướng Hô-lô-phéc-nê vội vàng lui gót. Từ bên ngoài, ông Ba-gô-át đóng cửa lều lại, và đuổi khéo những người còn túc trực bên chủ tướng. Chúng đi ngủ. Tất cả đều mệt lả vì quá chén. 2 Chỉ còn một mình bà Giu-đi-tha ở lại trong lều, và tướng Hô-lô-phéc-nê nằm sóng sượt trên giường vì say khướt. 3 Bà Giu-đi-tha đã dặn người nữ tỳ đứng ngoài phòng ngủ của bà phải canh chừng cẩn thận lúc bà đi ra ngoài như mọi khi, vì bà nói là sẽ đi ra ngoài cầu nguyện. Bà cũng nói với ông Ba-gô-át như thế.

4 Sau khi mọi người từ lớn chí bé đã rời khỏi lều của tướng Hô-lô-phéc-nê, không còn ai ở lại trong phòng ngủ nữa, thì bà Giu-đi-tha đứng bên cạnh giường của ông, thầm nghĩ trong lòng rằng:

"Lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Giờ đây xin nhìn xem các việc tay con sắp làm

để Giê-ru-sa-lem được tán dương ca tụng.

5 Vì chính bây giờ là lúc

Ngài củng cố phần gia nghiệp của Ngài,

và thực hiện điều con đang dự tính,

để đập tan quân thù nổi dậy chống chúng con."

6 Ðoạn bà tiến đến phía đầu giường của tướng Hô-lô-phéc-nê, gỡ lấy thanh đại đao của ông, 7 rồi lại gần giường, nắm lấy tóc ông. Bà nói: "Lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, giờ đây xin ban sức mạnh cho con!" 8 Bà lấy hết sức bình sinh chém vào cổ ông hai nhát cho đầu lìa khỏi thân. 9 Rồi bà lăn xác ông xuống đất, tháo mùng ra khỏi cọc. Một lát sau, bà đi ra và trao thủ cấp tướng Hô-lô-phéc-nê cho người nữ tỳ. 10 Cô bỏ thủ cấp vào cái túi da đựng thức ăn; rồi cả hai cùng đi ra như thói quen vẫn làm khi đi cầu nguyện. Họ băng qua doanh trại, đi dọc theo khe, tiến lên núi Bai-ty-lu-a và đến cổng thành.

Bà Giu-đi-tha đem thủ cấp tướng Hô-lô-phéc-nê về Bai-ty-lu-a

11 Từ đằng xa, bà Giu-đi-tha lên tiếng gọi những người canh cổng: "Mở cổng, mở cổng mau! Thiên Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta; Người vẫn còn biểu dương sức mạnh của Người trong Ít-ra-en và thi thố quyền năng của Người chống lại kẻ thù, như Người đã làm hôm nay!" 12 Vừa nghe tiếng bà, dân quân trong thành vội vã chạy xuống cổng và đi mời các kỳ mục. 13 Tất cả mọi người từ lớn chí bé ùn ùn kéo nhau đến, vì không ai ngờ rằng bà có thể trở về, họ mở cổng, nghênh đón hai người: nhóm lửa cho sáng rồi đứng vây quanh. 14 Bà Giu-đi-tha nói với họ thật to: "Hãy ca ngợi Thiên Chúa! Hãy ca ngợi Người, hãy ca ngợi Thiên Chúa! Người đã không rút lại lòng thương xót của Người đối với nhà Ít-ra-en, nhưng đêm nay đã dùng tay tôi mà nghiền nát kẻ thù của chúng ta." 15 Rồi bà lôi cái thủ cấp ra khỏi túi da cho họ thấy và nói: "Ðây là thủ cấp Hô-lô-phéc-nê, đại tướng chỉ huy quân đội Át-sua, và đây là cái mùng ông ta đã nằm trong lúc say tuý luý. Ðức Chúa đã dùng bàn tay nhi nữ mà hạ ông ta. 16 Thật vậy, có Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã giữ gìn tôi trên đường tôi đi, tôi xin thề: "Nhan sắc tôi đã quyến rũ ông ta, khiến ông ta phải mất mạng, mà chưa kịp phạm tội với tôi cho tôi phải nhuốc nhơ và xấu hổ."

17 Toàn dân hết sức kinh ngạc. Họ sấp mình thờ lạy Thiên Chúa và đồng thanh nói: "Lạy Thiên Chúa chúng con, xin chúc tụng Ngài. Hôm nay Ngài huỷ diệt kẻ thù của dân Ngài!" 18 Ông Út-di-gia nói với bà:

"Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc

hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa,

Ðấng dựng nên trời đất;

Người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc!

19 Vì cho đến muôn đời muôn thuở,

những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa

sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Người.

20 Nguyện xin Thiên Chúa thực hiện cho bà những điều ấy

để muôn đời bà được tán dương.

Xin Người viếng thăm và ban cho bà muôn phúc lộc,

vì bà đã không tiếc mạng sống mình

khi nòi giống chúng ta lâm cảnh nhục nhã;

bà đã cứu chúng ta thoát hoạ diệt vong

vì bà đã sống ngay thẳng trước nhan Thiên Chúa."

Toàn dân đáp lại: "A-men! A-men! "

Artist Name - Gdt13.mp3
Chương 14
Chương 12

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 March 2019
Bà Maria Simma Kể Chuyện
Trong năm 1990, tôi cầu nguyện lời kinh cầu của thánh Bridget trong vòng một năm. Tháng 9 năm 1990, tôi nghe về bà Maria Simma và các công tác tông đồ của bà. Ngày 30/12/1990, nhân viên bưu điện ở thà...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo