2 minutes reading time (388 words)

Chương 13

(1) Giả như tôi có nói được các thứ tiếng

của loài người và của các thiên thần đi nữa,

mà không có đức mến,

thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng,

chũm chọe xoang xoảng.

(2) Giả như tôi được ơn nói tiên tri,

và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu,

hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non,

mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

(3) Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí,

hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt,

mà không có đức mến,

thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

(4) Ðức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,

không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,

(5) không làm điều bất chính, không tư lợi,

không nóng giận, không nuôi hận thù,

(6) không mừng khi thấy sự gian ác,

nhưng vui khi thấy điều chân thật.

(7) Ðức mến tha thứ tất cả,

tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả.

(8) Ðức mến không bao giờ mất được.

Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời.

Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết.

Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.

(9) Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần,

ơn nói tiên tri cũng có hạn.

(10) Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.

(11) Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con,

hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con;

nhưng khi tôi đã thành người lớn,

thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.

(12) Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương,

mai sau sẽ được mặt giáp mặt.

Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn,

mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.

(13) Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến,

cả ba đều tồn tại,

nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. 

Artist Name - 1Cor13.mp3
Chương 14
Chương 12

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

22 April 2019
Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa
451 Một lần kia, sau khi hiệp lễ, tôi nghe những lời này: Con là nơi cư ngự của Chúng Ta. Lúc ấy, tôi cảm thấy trong linh hồn sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, và Th...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo