5 minutes reading time (1050 words)

Chương 15

 (1) Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. (2) Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng. (3) Thật vậy, Ðức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: Lời kẻ thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu. (4) Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.

(5) Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Ðức Kitô Giêsu đòi hỏi. (6) Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

(7) Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Ðức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. (8) Thật vậy, tôi xin quả quyết: Ðức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. (9) Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép:

Vì thế giữa muôn dân

con cất lời cảm tạ,

dâng điệu hát cung đàn

ca mừng danh thanh Chúa.

(10) Chỗ khác lại chép:

Hỡi chư dân, hãy vui mừng với dân Thiên Chúa!

(11) Chỗ khác nữa:

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

(12) Ông Isaia cũng nói:

Từ gốc tổ Giesê sẽ xuất hiện một mầm non,

một Ðấng sẽ đứng lên lãnh đạo chư dân.

Chư dân sẽ hy vọng nơi Người.

(13) Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.

Kết

Công việc phục vụ của thánh Phao-lô

(14) Thưa anh em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. (15) Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi (16) làm người phục vụ Ðức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.

(17) Vậy, trong Ðức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. (18) Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác, ngoài những gì Ðức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, (19) bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Giêrusalem, đi vòng đến tận miền Ilyri, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Ðức Kitô. (20) Nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo Tin Mừng ở nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Ðức Kitô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt. (21)Trái lại, như có lời chép:

Những kẻ đã không được loan báo về Người, sẽ thấy,

những kẻ đã không được nghe nói về Người, sẽ hiểu.

Dự định mấy chuyến đi

(22) Chính vì lẽ đó mà đã bao lần tôi bị ngăn trở không thể đến với anh em. (23) Nhưng bây giờ tôi không còn môi trường hoạt động trong những vùng này nữa; đàng khác, từ nhiều năm nay, tôi vẫn ước ao đến thăm anh em, (24) khi nào tôi sang Tây Ban Nha. Tôi hy vọng trên đường đi sẽ ghé thăm anh em, và được anh em tiễn đưa qua đó, sau khi được thỏa mãn phần nào vì đã gặp anh em. (25) Nhưng bây giờ tôi còn phải đi Giêrusalem để phục vụ các thánh ở đó, (26) vì miền Makêđônia và miền Akhaia đã có nhã ý đóng góp để giúp những người nghèo trong số các thánh ở Giêrusalem. (27) Họ đã có nhã ý làm như vậy, nhưng thực ra họ cũng có bổn phận đối với các thánh ở đó. Bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc thiêng liêng của các thánh ở Giêrusalem, thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà giúp đỡ lại. (28) Vậy khi đã hoàn thành công việc ấy và đã chính thức chuyển giao kết quả cuộc lạc quyên, tôi sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây Ban Nha. (29) Tôi biết rằng, khi đến thăm anh em, tôi sẽ đến với đầy đủ phúc lành của Ðức Kitô.

(30) Thưa anh em, vì Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và vì tình yêu của Thánh Thần, tôi khuyên nhủ anh em cùng chiến đấu với tôi, bằng cách cầu xin Thiên Chúa cho tôi, (31) để tôi thoát khỏi tay những người miền Giuđê không chịu tin và để các thánh vui lòng chấp nhận những gì tôi mang đến Giêrusalem phục vụ họ. (32) Như thế, tôi sẽ vui mừng đến với anh em và được nghỉ ngơi giữa anh em, nếu Thiên Chúa muốn.

(33) Xin Thiên Chúa là nguồn bình an, ở cùng tất cả anh em. Amen.

Artist Name - Rom15.mp3
Chương 16
Chương 14

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

18 December 2018
Sách Sa-mu-en 1
1 Người Kia-giát Giơ-a-rim đến và đưa Hòm Bia Ðức Chúa lên. Họ đưa Hòm Bia vào nhà ông A-vi-na-đáp, ở trên đồi, và thánh hiến E-la-da, con ông, để giữ Hòm Bia Ðức Chúa. Ông Sa-mu-en làm thủ lãnh và cứ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo