5 minutes reading time (1006 words)

Chương 16

(1) Thầy đã nói với anh em điều ấy,

để anh em khỏi bị vấp ngã.

(2) Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường.

Hơn nữa, sẽ đến giờ

mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng

đó là phụng thờ Thiên Chúa.

(3) Họ sẽ làm như thế,

bởi họ không biết Chúa Cha,

cũng chẳng biết Thầy.

(4) Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy,

để khi đến giờ của họ,

anh em nhớ lại là

Thầy đã nói với anh em rồi,

Ðấng Bảo Trợ sẽ đến

"Những điều ấy Thầy đã không nói

với anh em ngay từ đầu,

vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em.

(5) Bây giờ Thầy đến

cùng Ðấng đã sai Thầy,

và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu?

(6) Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy,

nên lòng anh em tràn ngập nỗi ưu phiền.

(7) Song, Thầy nói thật với anh em:

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em;

Thật vậy, nếu Thầy không ra đi,

Ðấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em,

nhưng nếu Thầy đi,

Thầy sẽ sai Ðấng ấy đến với anh em.

(8) Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian:

Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng

thế gian sai lầm

về tội lỗi, về sự công chính, và việc xét xử.

(9) Về tội: vì họ không tin vào Ta.

(10) Về sự công chính:

vì Thầy đến cùng Chúa Cha,

và anh em không còn thấy Thầy nữa.

(11) Về việc xét xử:

vì thủ lãnh thế gian này

đã bị xét xử rồi.

(12) Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em,

nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.

(13) Khi nào Thần Khí sự thật đến,

Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn,

Người sẽ không tự mình nói điều gì,

nhưng nghe gì,

Người sẽ nói lại,

và loan báo cho anh em biết

những điều sẽ đến.

(14) Người sẽ tôn vinh Thầy,

vì Người sẽ lấy những gì của Thầy

mà loan báo cho anh em.

(15) Mọi sự Cha có, đều là của Thầy.

Vì thế Thầy đã nói:

Người lấy những gì của Thầy

mà loan báo cho anh em".

Ðức Giêsu loan báo Người sẽ mau trở lại

(16) "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy"

(17) Bấy giờ� vài người trong nhóm môn đệ của Ðức Giêsu hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: 'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy' và 'Thầy đến cùng Chúa Cha'?" (18) Vậy các ông nói: "Ít lâu nữa' nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!" (19) Ðức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông:

"Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói:

'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy,

rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy'.

(20) Thật, Thầy bảo thật anh em:

anh em sẽ khóc lóc và than van,

còn thế gian sẽ vui mừng.

Anh em sẽ lo buồn,

nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

(21) Khi sinh con, người đàn bà lo buồn

vì đến giờ của mình;

nhưng sinh con rồi,

thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa,

bởi được chan chứa niềm vui

vì một con người đã sinh ra trong thế gian.

(22) Anh em cũng vậy,

bây giờ anh em lo buồn,

nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em,

lòng anh em sẽ vui mừng;

và niềm vui của anh em,

không ai lấy mất được.

(23) Ngày ấy, anh em không còn

phải hỏi Thầy gì nữa.

Thật, Thầy bảo thật anh em:

anh em mà xin Chúa Cha điều gì,

thì Người sẽ ban cho anh em

nhân danh Thầy.

(24) Cho đến nay,

anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.

Cứ xin đi, anh em sẽ được,

để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

(25) Thầy đã dùng dụ ngôn

mà nói những điều ấy với anh em.

Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn

mà nói với anh em nữa,

nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em

về Chúa Cha, không còn úp mở.

(26) Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin,

và Thầy không nói với anh em

là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.

(27) Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em,

vì anh em đã yêu mến Thầy,

và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.

(28) Thầy từ Chúa Cha mà đến

và Thầy đã đến thế gian.

Thầy lại bỏ thế gian

mà đến cùng Chúa Cha."

(29) Các môn đệ Người thưa: "Ðấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. (30) Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến". (31) Ðức Giêsu đáp:

"Bây giờ anh em tin à?

(32) Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi -

anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả

và để Thầy cô độc một mình.

Nhưng Thầy không cô độc đâu,

vì Chúa Cha ở với Thầy.

(33) Thầy nói với anh em những điều ấy,

để trong Thầy anh em được bình an.

Trong thế gian,

anh em sẽ gian nan khốn khó.

Nhưng can đảm lên!

Thầy đã thắng thế gian". 

Artist Name - Ga16.mp3
Chương 17
Chương 15

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 28 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

05 February 2019
Các Thánh Trong Tháng 6
Ngày 03 Tháng 06 Dân da đen sống ở miền Ouganda, Trung Phi thuở ấy chưa hề nghe đến tên Chúa. Ma quỉ còn thống trị họ với mọi thứ phù phép. Họ chém giết lẫn nhau và ăn thịt nhau nữa. Trẻ em bị bỏ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo