6 minutes reading time (1244 words)

Chương 20

 Câu hỏi về quyền bính của Ðức Giêsu

(1) Một hôm, đang khi Ðức Giêsu giảng dạy cho dân trong Ðền Thờ và loan báo Tin Mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến (2) và nói với Người rằng: "Xin ông cho chúng tôi biết: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai là người đã cho ông quyền ấy?" (3) Ðức Giêsu đáp: "Tôi cũng vậy, tôi hỏi các ông một điều, xin nói cho tôi biết: (4) phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?" (5) Họ liền bàn tính với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?" (6) Còn nếu mình nói: "Do người ta", thì toàn dân sẽ ném đá mình, vì họ xác tín rằng ông Gioan là một Ngôn Sứ". (7) Họ mới trả lời là họ không biết do đâu. (8) Ðức Giêsu liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy".

Dụ ngôn những tá điền sát nhân

(9) Rồi Ðức Giêsu bắt đầu kể cho dân nghe dụ ngôn này: "Có người kia trồng được một vườn nho và cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa một thời gian khá lâu.

(10) "Ðến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để chúng nộp hoa lợi vườn nho cho anh đem về. Nhưng bọn tá điền đuổi anh ta về tay không sau khi đánh đập anh ta. (11) Ông lại sai thêm một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đưổi anh này về tay không sau khi đánh đập và hạ nhục anh. (12) Ông còn sai thêm một người thứ ba, nhưng cả anh này, họ cũng quăng ra ngoài sau khi đánh trọng thương. (13) Ông chủ vuờn nho mới nói: "Ta phải làm gì đây? Ta sẽ phái người con yêu dấu của ta, biết đâu chúng sẽ nể con ta". (14) Nhưng vừa thấy cậu, bọn tá điền liền bàn nhau: "Ðứa thừa tự đây rồi! Ta giết quách nó đi, rồi gia tài sẽ về tay ta". (15) Thế là chúng quăng cậu ra bên ngoài vườn nho, rồi giết đi.

Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì chúng? (16) Ông sẽ đến tru diệt các tá điền ấy, rồi giao vườn nho cho người khác". Nghe vậy, họ nói: "Mong đừng có chuyện ấy!"(17) Nhưng Ðức Giêsu đưa mắt nhìn họ và nói: "Vậy câu Kinh Thánh này có nghĩa gì:

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ,

lại trở nên tảng đá góc tường?

(18) Phàm ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt".

(19) Ngay giờ đó, các kinh sư và thượng tế tìm cách tra tay bắt Ðức Giêsu, nhưng lại sợ dân. Quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy.

Nộp thuế cho Xê-da

(20) Họ rình rập và sai một số người giả bộ làm người công chính đến dò la, mong bắt quả tang Ðức Giêsu lỡ lời, để nộp Người cho nhà chức trách có thẩm quyền là tổng trấn. (21) Chúng hỏi Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. (22) Vậy, chúng tôi có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?"(23) Nhưng Ðức Giêsu thấu suốt lòng xảo trá của họ, nên Người nói: (24) "Cho tôi coi một đồng bạc! Ðồng tiền này mang hình và danh hiệu của ai đây?" Họ đáp: "Của Xêda". (25) Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa".

(26) Họ không tài nào bắt quả tang Người lỡ lời trước mặt dân; nghe câu trả lời của Người, họ ngạc nhiên và làm thinh luôn.

Kẻ chết sống lại

(27) Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. (28) Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. (29) Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. (30) Người thứ hai, (31) rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. (32) Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. (33) Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?"

(34) Ðức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, (35) chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. (36) Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. (37) Còn về vấn để kẻ chết sống lại, thì chính ông Môsê cũng đã cho thầy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Ðức Chúa là Thiên Chúa của tổ phục Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. (38) Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống".

(39) Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm". (40) Quả vậy, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

Ðức Kitô là Con và cũng là Chúa của vua Ðavít

(41) Nhưng Người hỏi họ: "Sao người ta lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? (42)Vì chính vua Ðavít đã nói trong sách Thánh Vịnh:

Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi:

Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

(43) Ðể rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.

(44) Như vậy, vua Ðavít gọi Ðấng Kitô là Chúa Thượng; thế thì làm sao Ðấng Kitô lại là con vua Ðavít ấy được.

Ðức Giêsu khiển trách các kinh sư

(45) Toàn dân đang nghe, thì Người nói với các môn đệ: (46) "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. (47) Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn".

Artist Name - Lc20.mp3
Chương 21
Chương 19

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 27 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

07 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức giáo hoàng Symmacô sinh tại Sardinia, nước Ý, khoảng năm 450, được bầu làm giáo hoàng ngày 22- 11- 498. Lúc đó cũng có một giáo hoàng khác là Lo6renxo, được bầu lên bởi phe các giáo sĩ chia rẽ khá...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo