2 minutes reading time (362 words)

Chương 23

 Thiên Chúa ở xa nên sự ác thắng thế

1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói:

2 Mãi tới hôm nay, lời than trách của tôi vẫn còn cay đắng;

giữa lúc tôi than khóc, bàn tay Người đè nặng trên tôi.

3 Ai sẽ cho tôi biết tôi phải tới đâu để tìm Người,

và làm sao đến được nơi Người ngự?

4 Tôi sẽ tỏ bày vụ việc trước nhan Người,

miệng tôi chất chứa lời biện bạch.

5 Tôi sẽ biết những điều Người trả lời tôi,

và hiểu được những gì Người nói.

6 Với tôi, Người có phải đem hết sức ra tranh luận?

Không, Người chỉ cần lưu tâm để ý.

7 Bấy giờ sẽ có kẻ lòng ngay tranh luận với Người,

và muôn đời tôi sẽ thoát khỏi tay Người xét xử.

8 Này có sang Ðông, tôi sẽ chẳng thấy Người,

đi sang Ðoài, cũng không gặp được.

9 Tôi lên Bắc để tìm Người, cũng không thấy,

có xuống Nam, Người vẫn biệt tăm.

10 Quả thật, con đường tôi đi, Người đã biết,

Người có đem tôi thử trong lò, tôi sẽ nên như vàng tinh luyện.

11 Chân tôi bước theo vết chân Người,

tôi đã giữ đúng đường của Người, không trệch hướng.

12 Lệnh môi Người truyền, tôi chẳng lìa xa,

lời miệng Người phán, lòng tôi luôn ấp ủ.

13 Người quyết định rồi, ai làm Người đổi ý,

điều lòng Người muốn, ắt Người sẽ thi hành.

14 Quả thật, Người thực hiện phán quyết về tôi,

cũng như bao quyết định khác như vậy.

15 Vì thế, đứng trước nhan Người, tôi đâm sợ hãi,

chỉ nghĩ đến Người là đã khiếp kinh.

16 Thiên Chúa làm cho tôi nhát đảm,

Ðấng Toàn Năng khiến tôi phải kinh hoàng.

17 Nhưng dù ngay giữa đêm trường bị tối tăm che mặt,

tôi vẫn không nín lặng làm thinh.

Artist Name - G23.mp3
Chương 24
Chương 22

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 29 November 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

07 May 2019
Về Mẹ Maria
Khi Đức Mẹ hiện ra tại một làng nhỏ của Portugal (Bồđàonha) năm 1917 có lẽ có một sự trùng hợp, thủ đô của Portugal, Lisbon là một thành phố vô thần bậc nhất thế giới. Và chắc chắn chính quyền Bồ hồi ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo