4 minutes reading time (812 words)

Chương 34

 Ba nhà khôn ngoan không biện hộ nổi cho Thiên Chúa

1 Ông Ê-li-hu lên tiếng nói:

2 Hỡi các nhà khôn ngoan, xin nghe lời tôi nói,

hỡi các bậc thông thái, xin vui lòng lắng tai:

3 vì như tai thẩm định lời lẽ, và như lưỡi thưởng thức món ăn,

4 thì chúng ta hãy phân biệt điều nào là phải

và điều nào là tốt giữa chúng ta.

5 Quả thật, ông Gióp nói: "Tôi là người công chính,

thế mà Thiên Chúa lại gạt bỏ sự chính trực của tôi;

6 tôi ăn ở chính trực mà lại bị coi là dối trá,

tôi bị bắn trọng thương mặc dù không phạm tội."

7 Ai là người can đảm như ông Gióp

uống lời chế nhạo như nước lã,

8 đồng hành với bọn làm điều bất công

và cùng đi với phường gian ác?

9 Ông ấy nói: Người ta chẳng được lợi gì

khi sống thân tình với Thiên Chúa!

10 Vì thế, hỡi những người biết phân biệt phải trái,

xin nghe tôi: không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ,

Ðấng Toàn Năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ!

11 Thật vậy, Người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm,

và xử với mỗi người tuỳ theo cách họ sống.

12 Quả thật, Thiên Chúa không làm điều dữ,

Ðấng Toàn Năng không bẻ quặt lẽ công minh.

13 Ai trao cõi đất cho Người gìn giữ,

ai đặt Người trông coi toàn cõi địa cầu?

14 Nếu Người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình,

15 thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc

và phàm nhân sẽ trở về cát bụi.

16 Nếu ông là người hiểu biết, xin hãy nghe điều này,

xin lắng tai nghe lời tôi nói đây.

17 Người ghét lẽ công bình, làm sao cai trị nổi?

Ông có dám lên án Ðấng Công Chính, Ðấng Toàn Năng?

18 Chính Người gọi vua chúa là "quân vô lại",

kêu vương hầu là "phường gian ác"!

19 Người không về phe với hàng thủ lãnh,

không trọng người giàu, khinh kẻ nghèo,

vì tất cả đều là công trình do tay Người tạo tác.

20 Nửa đêm, họ lăn ra chết bất thình lình,

dân chúng nổi dậy và họ phải tiêu vong,

chẳng cần ai ra tay mà bạo chúa vẫn bị loại bỏ.

21 Thiên Chúa để mắt trông

mọi đường đi nước bước của con người.

22 Bóng tối có dày đặc đến đâu

cũng không thể làm nơi ẩn núp cho phường gian ác.

23 Vì Thiên Chúa không hề ấn định

nơi phàm nhân phải đến để hầu toà.

24 Người lật đổ kẻ quyền thế mà không cần điều tra

và đặt kẻ khác lên thay thế.

25 Chính vì Người biết việc chúng làm,

chỉ nội một đêm, chúng bị Người lật đổ và giẫm nát.

26 Như phường tội lỗi, chúng bị Người bạt tai

giữa thanh thiên bạch nhật.

27 Chỉ vì chúng đã chẳng đi theo Người,

không chủ tâm theo đường Người vạch sẵn,

28 khiến cho tiếng kêu của những kẻ hèn yếu,

của những kẻ khốn cùng

đã vọng lên tới Chúa, và Người đã lắng nghe.

29 Nhưng nếu Người cứ thản nhiên không đáp lại,

ai lên án được Người,

nếu Người ẩn mặt đi, nào có ai nhìn thấy?

Tuy nhiên, Người vẫn chăm sóc mỗi dân tộc, mỗi cá nhân,

30 không để cho kẻ gian ác cầm quyền,

chẳng để cho ai đưa dân vào bẫy.

31 Nhưng nếu có người thưa với Thiên Chúa:

"Con xin nhận tội, điều gian ác, con sẽ không dám làm.

32 Xin chỉ cho con điều con không thấy,

nếu con đã bất công, con sẽ không tái phạm."

33 Vậy theo ông nghĩ, liệu Người có trừng phạt hay không?

Tôi biết ông chẳng thiết tha gì,

nhưng chính ông phải chọn, chứ không phải tôi;

vì thế, ông biết được điều gì, xin cứ nói.

34 Những người biết điều hay lẽ phải

cũng như các bậc khôn ngoan đang nghe tôi,

tất cả đều sẽ nói:

35 "Ông Gióp này ham nói mà chẳng hiểu gì,

lời lẽ của ông chẳng khôn ngoan gì cả.

36 Mong sao ông Gióp cứ phải chịu thử thách đến cùng,

vì ông đã trả lời như phường gian ác:

37 đã phạm bao tội lỗi, ông lại còn bất trung,

nhìn chúng ta, ông vỗ tay cười nhạo

và gia tăng lời chống báng Thiên Chúa."

Artist Name - G34.mp3
Chương 35
Chương 33

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 29 November 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

18 December 2018
Sách Sa-mu-en 1
Người Phi-li-tinh gặp rủi ro vì Hòm Bia 1 Người Phi-li-tinh chiếm đoạt Hòm Bia Thiên Chúa và đưa từ E-ven Ha E-de về thành Át-đốt. 2 Người Phi-li-tinh lấy Hòm Bia, đưa vào nhà của thần Ða-gôn và đặt b...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo