2 minutes reading time (365 words)

Chương 35

 Thiên Chúa không dửng dưng trước công việc của con người

1 Ông Ê-li-hu lại lên tiếng nói:

2 Ông tưởng mình chính trực hay sao

khi nói rằng: "Tôi công chính hơn Thiên Chúa"

3 hay khi nói: "Nếu tôi không phạm tội,

có hệ chi đến Ngài hay ích gì cho tôi?"

4 Chính tôi sẽ trả lời cho ông

và cho các bạn ông cùng một lúc.

5 Hãy nhìn lên bầu trời mà ngắm xem:

các tầng mây cao hơn ông biết mấy!

6 Giả như ông phạm tội, ông làm chi được Người,

ông gia tăng tội ác, có hại được Người không?

7 Nếu ông công chính, ông đem lại chi cho Người,

liệu Người sẽ nhận được gì từ tay ông?

8 Tội ác của ông chỉ hại cho loài người,

lòng đạo của ông chỉ lợi cho phàm nhân.

9 Bị ức hiếp dã man, người ta rên rỉ

và van xin khi bị kẻ cường quyền đàn áp.

10 Nhưng chẳng ai buồn hỏi: "Thiên Chúa ở đâu rồi,

Người là Ðấng đã tạo thành tôi,

đã làm vọng lên bao ca khúc giữa đêm trường,

11 Người là Ðấng cho chúng ta hiểu biết hơn dã thú,

khôn ngoan hơn chim trời? "

12 Bấy giờ nghe kêu cứu, Người cũng không đáp lại,

vì kẻ gian ác vẫn còn ngạo mạn kiêu căng.

13 Thật là công dã tràng:

Thiên Chúa chẳng hề nghe, Ðấng Toàn Năng không thấy.

14 Người lại càng không trả lời ông

khi ông nói: ông không thấy Người,

và sau khi trình bày với Người vụ kiện của ông,

ông vẫn luôn chờ đợi;

15 hay khi ông nói: Người không vì giận mà trừng phạt,

âu cũng là vì Người chẳng quan tâm

đến tội phản trắc của loài người.

16 Tôi nghĩ rằng: ông Gióp mở miệng nói chuyện không đâu,

vì thiếu hiểu biết mà dài dòng văn tự.

Artist Name - G35.mp3
Chương 36
Chương 34

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 24 November 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

20 December 2018
Sách Biên Niên Sử 2
Lễ cung hiến (1 V 8:62-66) 1 Vua Sa-lô-môn cầu nguyện xong, thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ. 2 Các tư tế không thể vào Ðền Th...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo