3 minutes reading time (606 words)

Chương 42

 Câu trả lời cuối cùng của ông Gióp

1 Ông Gióp thưa với Ðức Chúa:

2 Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,

không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.

3 "Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết

để làm cho kế hoạch của Ta

không còn được rõ ràng minh bạch?"

Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì

về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.

4 Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều,

con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại.

5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,

nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.

6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,

trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.

V. Ðoạn Kết

Ðức Chúa quở trách ba nhà khôn ngoan

7 Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, Ðức Chúa phán với ông Ê-li-phát, người Tê-man: "Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. 8 Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta." 9 Vậy ông Ê-li-phát người Tê-man, ông Bin-đát người Su-ác và ông Xô-pha người Na-a-mát, đã đi làm những điều Ðức Chúa phán với họ. Ðức Chúa đã đoái nhìn đến ông Gióp.

Ðức Chúa khôi phục tài sản cho ông Gióp

10 Vậy Ðức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp, khi ông chuyển cầu cho các bạn của mình. Ðức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp đã có trước kia. 11Tất cả anh em, chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông; họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai hoạ Ðức Chúa đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng ông một đồng bạc và một chiếc nhẫn vàng. 12Ðức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ nhất là "Bồ Câu", cô thứ hai là "Hoa Quế" và cô thứ ba là "Phấn Thơm". 15 Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai.

16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời. 17 Ông Gióp đã qua đời và tuổi thọ của ông rất cao.

Artist Name - G42.mp3
Thánh Vịnh 1
Chương 41

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 29 November 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

31 January 2019
Thánh Martin De Porres
 Ngoài tu viện thầy Martinô đang ở còn có thêm một tu viện khác cũng tại Lima. Tu viện này cách tu viện thầy Martinô khoảng một dặm và được xây để dâng kính thánh nữ Maria Madalena. Mỗi tháng một...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo