3 minutes reading time (551 words)

Chương 49

Vua Giô-si-gia

1 Người ta vẫn nhớ đến vua Giô-si-gia

như một tổng hợp các thứ hương thơm ngát

được nhà chuyên môn pha chế cách tinh vi.

Nhớ đến vua, chẳng khác nào mật ong trong miệng,

hay khúc nhạc du dương giữa tiệc rượu linh đình.

2 Vua đã theo đường ngay nẻo chính,

làm cho dân sám hối ăn năn,

và triệt hạ các đồ ghê tởm của phường vô đạo.

3 Vua đã hướng lòng về Ðức Chúa,

và chấn hưng đời sống đạo của dân

trong thời buổi Lề Luật bị coi thường.

Các vua và các ngôn sứ cuối cùng

4 Ngoài các vua Ða-vít, Khít-ki-gia và Giô-si-gia,

tất cả các vua đều phạm hết tội này đến tội khác;

các vua Giu-đa đều đã bị loại bỏ

vì đã bỏ Lề Luật của Ðấng Tối Cao.

5 Quả thật, họ đã trao quyền lực của mình cho kẻ khác,

và vinh quang của mình cho một dân ngoại bang.

6 Chúng thiêu huỷ thành được tuyển chọn, nơi có Ðền Thờ,

và phá tan hoang mọi đường phố,

7 như lời tiên báo của ông Giê-rê-mi-a, người đã bị ngược đãi.

Ngay trong dạ mẫu thân, ông đã được thánh hiến làm ngôn sứ,

để nhổ, để phá và để huỷ, nhưng cũng để xây và để trồng.

8 Ông Ê-dê-ki-en đã nhìn thấy một thị kiến

về vinh quang Thiên Chúa được tỏ ra cho ông

trên chiếc xe có các thần hộ giá.

9 Ông nhớ đến quân thù bị mưa lũ vùi dập,

và ủng hộ những ai theo nẻo chính đường ngay.

10 Phần mười hai ngôn sứ khác,

ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ông lại nở hoa.

Quả vậy, các ông đã ủi an và giải thoát nhà Gia-cóp,

vì các ông luôn vững lòng trông cậy.

Ông Dơ-rúp-ba-ven và ông Giê-su-a

11 Ca tụng ông Dơ-rúp-ba-ven thế nào đây?

Ông như chiếc ấn trên tay phải.

12 Và cũng làm thế nào

để ca tụng ông Giê-su-a, con ông Giô-xa-đắc?

Trong cuộc đời, các ông đã tái thiết Ðền Thờ,

để xây cất Thánh Ðiện dâng kính Ðức Chúa

và mãi mãi tôn vinh Người.

Ông Nơ-khe-mi-a

13 Ông Nơ-khe-mi-a cũng để lại những kỷ niệm đậm đà:

chính ông đã dựng lại tường

thành đổ nát,

đã sửa sang các cổng và then cài,

đã tái thiết nhà cửa cho chúng ta.

Ông Kha-nốc

14 Trong số những người được dựng nên ở trần gian,

chẳng có ai giống như ông Kha-nốc,

vì ông được cất lên khỏi cõi đất này.

Ông Giu-se

15 Trong số những người đã sinh ra trên đời,

chẳng có ai sánh được như ông Giu-se:

với anh em, ông là người lãnh đạo,

với dân tộc, ông là người nâng đỡ.

Hài cốt của ông được quý trọng, được giữ gìn.

Các tổ phụ đầu tiên

16 Các ông Sêm và Sết được người đời ca tụng;

nhưng trong số sinh linh được tạo thành,

ông A-đam chiếm chỗ ưu việt. 

Artist Name - Hc49.mp3
Chương 50
Chương 48

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 25 October 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

31 December 2018
Sách Giê-rê-mi-a
 Cuộc đời ngôn sứ như dấu chỉ 1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 "Ngươi đừng cưới vợ; đừng có con trai, con gái ở nơi này! 3 Vì Ðức Chúa phán như sau về con trai, con gái được sinh ra ở nơi đ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo