BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

24 August 2019
Thánh Trẻ Đaminh Savio
Hạnh kiểm của Đaminh Saviô tại Murialdo Điều chúng tôi sắp nói thật khó mà tin được, nếu người kể chúng ra đã không đánh tan mối nghi ngờ của chúng tôi. Cha dựa vào lời tường thuật mà linh mục quản sở...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo