BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

18 February 2019
Phòng Cầu Nguyện
1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính 2. Đọc Kinh Lạy Cha 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng 4. Đọc Kinh Sáng Danh 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng 7. Đọc Kinh Sán...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo