19 minutes reading time (3793 words)

Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót

Xin Chúa Ngôi Ba

1. Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm. Soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên. Mở miệng cao rao Thánh Danh Người luôn.

2. Thêm sức cho con phá tan chước ma. Xua đàn Satan quân ra rất xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng soi chỉ. Ðể con được yên trí không sợ nguy.

3. Ao ước trông mong các ơn Chúa ban, như mạch thông ra muôn ơn chứa chan, mà rưới cho lòng kẻo còn khô khan, rửa linh hồn nhơ uế nơi trần gian.

4. Con dám xin tin kính Ngôi Chúa Cha, tin thật Ngôi Hai: Cha sinh phát ra, và Chúa Thánh Thần quả là Ngôi Ba, bởi Cha Con yêu mến nhau mà ra.

5. Con kính tôn Ba Ngôi thương xót thay. Tác thành nên cho thân con sống nay. Ðành chết khổ hình cứu chuộc tội con. Khấng đoái thương ban ơn đêm ngày luôn. Amen

Download nốt nhạc Pdf


Kinh Đức Chúa Thánh Thần

X: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Đ: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

X: Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần

Lạy ơn Đức thánh Micae là tổng lãnh thiên thần rất mạnh mẽ, chúng con xin Người hằng thương nhớ đến chúng con liên mà cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng con được giữ đạo nên. Chúng con xin Đức thánh Micae cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa trời thượng trí vô cùng, đã chia các việc ra cho các Thiên thần có thứ tự lạ lùng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương cho các đấng thiên thần hằng chầu chực Đức Chúa Trời ở trên trời coi sóc, gìn giữ chúng con đang khi còn sống ở thế gian. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


Kinh Đánh Phá Satan

Lạy Chúa Cha hằng có, hợp nhất với Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cùng với Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, xin Cha phá tan quyền lực của đại quân thù Cha là Ma quỷ. Xin hãy tống giam chúng vào nơi cực hình hỏa ngục và trói buộc chúng ở đó cho đến đời đời. Xin hãy gìn giữ gia sản nước Cha đã gầy dựng nên, được thuộc về Cha hoàn toàn.

Lạy Cha trên trời, xin ban cho chúng con nước Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria. Con xin lập lại lời nguyện tình yêu, mà dâng lên Cha từng tiếng tim con đập và từng hơi thở con. Amen.


Kinh Quy Phục Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con khát khao được thuộc trọn về Chúa từ giờ phút này. Con mong muốn được thoát khỏi thế giới tối tăm và quyền lực Satan. Con ước ao được vào nước Chúa, và trở nên dân Thánh Chúa. Con nhất quyết từ bỏ mọi tội lỗi và tránh xa mọi dịp tội, con nài xin Chúa tha thứ mọi tội con đã phạm nguyện xin Chúa hãy đến và chiếm lấy tâm hồn con. Chúa chính là đấng cứu độ con, và là Thiên Chúa của con, Con nguyện dâng hiến cả mạng sống con cho Chúa, và con đầu phục Chúa để ngài làm chủ và làm Chúa tể đời con, Nguyện xin Chúa hãy thanh tẩy con trong Thần khí Chúa. Amen.


Kinh Phép Lạ

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước Chúa với con người thật của con. Con xin lỗi về những tội lỗi của con. Con ăn năn thống hối về tội lỗi của con, xin tha thứ cho con. Trong Danh Thánh Chúa, con tha thứ cho tất cả những người khác về những gì họ đã làm hại con. Con từ bỏ Satan, các tà thần ma quỷ và những việc làm của chúng. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa trọn cả con người con. Con tin nhận Chúa là Chúa và là Đấng Cứu độ của con. Xin hãy chữa lành con, biến đổi con, gia tăng sức mạnh phần xác, phần hồn và thần khí con. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, bao bọc con với Máu Châu Báu của Chúa và đổ tràn đầy con Thần Khí Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con quyết theo Chúa mỗi ngày trong đời sống của con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, Nữ Vương Hòa Bình, lạy các Thiên thần và các Thánh, xin phù giúp con. Amen.

***

(Hãy cầu nguyện kinh này cách trung thành, sốt sắng, bất kể bạn cảm thấy thế nào đi nữa. Khi bạn cầu nguyện tới thời điểm mà bạn chân thành cầu nguyện từng lời với tất cả trái tim, Chúa Giêsu sẽ thay đổi toàn bộ đời sống của bạn trong một cách rất đặc biệt. Bạn sẽ thấy như thế).


Lòng Chúa Ái Tuất

1.Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.

2.Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn.Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.

3.Con thờ kính Máu Thánh trong chén này. Rữa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ. Ủ ấp con tựa bên Trái Tim Người. Phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma.

ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.


Lời nguyện xin Chúa bão vệ Trận Chiến Thiêng Liêng

Lạy Chúa, xin Chúa cho con ở dưới Thánh Giá Chúa, xin Chúa mặc áo giáp của Chúa cho con, xin Chúa giúp con chiến đấu để con không vấp ngã, xin Chúa cắt đức các ràng buộc từ tội lỗi của Tổ Tiên, từ những kẻ ghét mình, những lời chúc dữ, từ gia đình, bạn bè, con cái, vợ chồng, xin Chúa cắt đứt đi. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con xin Chúa cắt đứt những gì ràng buộc con mà không phải từ Chúa, xin đừng để con nóng giận, chán nản, hờ ơ, nói nhiều, hay những gì không tốt, xin Chúa đừng cho con làm. Con tạ ơn Chúa.

Ôi lạy Chúa Giêsu, xin giúp đở con, xin ban cho con lương thực hằng ngày. Là Chính Chúa trong lúc hiệp lễ. Lạy Chúa Cha, trong khi nguyện gẫm, trong mỗi giây phút ngày và đêm, trong ưu phiền, trong hoan lạc, trong việc bổn phận đã chu toàn, trong sự nghĩ ngơi tâm hồn và trí nảo. Amen.

Tâm Linh, Tâm Lý, Cảm Xúc, Liên Hệ, Thân Xác

Đọc vào mỗi 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng, giờ của Lòng Thương Xót Chúa.

Bắt đầu với một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Tin Kính:

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chung con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

Hướng Dẫn:

Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Linh.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những vết thương tâm linh của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về:

Những sự nghi ngờ, xúc phạm, chối bỏ tình yêu Chúa, không tin sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể
Những mê tín dị đoan, coi bói toán, tin tử vi tướng số, tin thờ ngẫu tượng
Những lần không dám tuyên xưng, làm chứng, bênh vực cho Chúa
Những lần đặt của cải, tiền bạc, danh vọng, địa vị trên Chúa
Những lời nguyền rủa, chúc dữ, thề hứa gian dối, lăng mạ, kêu Danh Chúa cách bất xứng

Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ Lòng Thương Xót Chúa chúng con được trở về và được nhận chìm vào Lòng Thương Xót của Chúa, là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen.

Hạt lớn của chuỗi Mân Côi đọc:

Cộng Đoàn:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới (1 lần).

Hạt nhỏ của chuỗi Mân Côi đọc:


Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần).

Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (2 lần) 

Hướng Dẫn:

Chúa Giêsu chịu đánh đòn, mang lấy những thương tích của tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Lý.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những vết thương tâm lý của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về:

Những tư tưởng, ước muốn, đam mê hướng về dục vọng, tiền tài, cờ bạc, rượu chè
Những ám ảnh của hận thù, không tha thứ, bị xỉ nhục, khinh chê
Những tiềm thức quá khứ đau thương, sợ hãi, bị hãm hiếp, đánh đập, cưỡng ép, cướp bóc
Những kinh nghiệm đau thương bị bỏ rơi, tù đày, bị khinh chê, bị nhạo báng
Những mặc cảm của tội lỗi, thua kém, muốn tự tử, muốn trả thù
Những ý nghĩ xấu xa, tư tưởng không trong sạch, hay chán nản, hay nghi ngờ, nghĩ xấu về người khác.

Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen.

Hạt lớn của chuỗi Mân Côi đọc:


Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới (1 lần).

Hạt nhỏ của chuỗi Mân Côi đọc:

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần).

Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (2 lần)

Hướng Dẫn:

Chúa Giêsu chịu đội mão gai trước sự chối bỏ, nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại.. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những vết thương cảm xúc của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về:

Tính tình nóng nảy, hay bực tức, giận giữ, chửi bới, ăn nói thô tục
Tính hay nghen ghét, hay giận hờn, dễ thù hận
Tính dễ bị kích động, dễ tự ái
Những cảm xúc sợ sệt, lo âu, hồi hộp

Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt đó, và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng Chúa. Amen.

Hạt lớn của chuỗi Mân Côi đọc:


Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới (1 lần).

Hạt nhỏ của chuỗi Mân Côi đọc:

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần).

Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (2 lần) 

Hướng Dẫn:

Chúa Giêsu vác cây thánh giá vì nhân loại vẫn sống trong thù hận, đàn áp, và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về các mối quan hệ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những vết thương trong mối quan hệ của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về:

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không hòa thuận, không yêu thương, thiếu kính trọng, thiếu săn sóc, thiếu nâng đỡ nhau, bị bỏ rơi.
Mối quan hệ giữa anh chị em ruột không hòa thuận, ghanh tị, chia rẽ
Mối quan hệ giữa vợ và chồng thiếu yêu thương, thiếu chung thuỷ, thiếu thông cảm, thiếu hiệp nhất, thiếu chăm sóc, thiếu tôn trọng, ly dị, chia lià nhau.
Mối quan hệ gia đình bên vợ, bên chồng xích mích, gây gỗ, nói xấu nhau, mẹ chồng con dâu không hòa thuận. Những quan hệ không tốt với anh chị em bên vợ, bên chồng.
Mối quan hệ với bạn bè, nhân viên, chủ hãng, với cấp trên, với người trong cộng đoàn, trong hội đoàn không tốt đẹp.

Xin Lòng Thương xót Chúa hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ, chia lià, sứt mẻ đó, để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Hạt lớn của chuỗi Mân Côi đọc:


Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới (1 lần).

Hạt nhỏ của chuỗi Mân Côi đọc:


Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần).

Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (2 lần) 

Hướng Dẫn:

Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá để mang lại sự phục sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về những bệnh tật thân xác.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những vết thương thân xác của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về:

Những bệnh đau nhức thân thể, khớp xương, nhức đầu, run tay chân, tê liệt thân xác
Những bệnh đau tim, đau bao tử, đau gan, đau mắt, dị ứng, khó thở, mất ngủ
Những bệnh ung thư, bị bướu, bệnh viêm gan, bệnh lãng trí, thần kinh
Những vợ chồng son sẻ, và tất cả những bệnh tật khác... (thinh lặng nói ra bệnh của mình)

Chúng con cậy nhờ Danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen

Hạt lớn của chuỗi Mân Côi đọc:


Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới (1 lần).

Hạt nhỏ của chuỗi Mân Côi đọc:

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần).

Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (2 lần)

Kết thúc 50 kinh bằng hai câu sau đây:


Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương Xót cho chúng, con tin cậy vào Chúa (3 lần). 

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. =>Gốc tích kinh Lạy Nữ Vương

NGUYỆN YÊU CHÚA

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần. Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình an. Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.

3. Trần gian đắm say trong cuộc vui đời. Ngày đêm lãng quên, dể duôi mối tình Cha. Ðoàn con đến đây, cõi lòng dâng Người. Ðến thay thế gian, mến yêu Chúa muôn đời.

ÐK. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Qua Chị Thánh Faustina, Chúa đã nói với chúng con: " Vào lúc 3 giờ chiều, hãy cầu khẩn Lòng Thương Xót của Ta, cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể, trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Ta, đặc biệt lúc Ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến đón nhận Lòng Thương Xót bao la của Chúa trong giờ chầu Thánh thể này.

- Chúng Con Cầu Xin Chúa.

2. Lời Chúa qua chị Thánh Faustina rằng: Chính các Linh Mục là những người đem đến cho Ta những nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng. Họ là những ống máng để lòng thương xót của Ta tuôn chảy xuống trên toàn thể nhân loại. Lạy Cha đầy lòng thương xót, xin ban cho chúng con những Linh Mục thánh thiện, yêu thương tất cả mọi người nâng đở và an ủi những người tội lỗi và đau yếu. Xin sức mạnh và tình thương đồng hành với các Tông đồ của Cha ở mọi nơi và bảo vệ các ngài khỏi những âm mưu cạm bẫy của ác thần hằng giăng mắc hòng làm hại linh hồn các ngài.

- Chúng Con Cầu Xin Chúa.

3. Chúng con xin dâng lên Cha toàn thể nhân loại gồm những linh hồn tôn sùng và ca ngợi lòng thương xót của Cha và cả những linh hồn đang sống trong tội ác và hận thù được Cha đón nhận trong mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Cha.

- Chúng Con Cầu Xin Chúa.

4. Chúng con dâng lên Cha trong giờ chầu Thánh Thể hôm nay, tất cả những linh hồn Chưa biết Cha, những linh hồn ly giáo và lạc giáo, và những linh hồn trong luyện ngục, cách riêng những linh hồn thân yêu và quen biết của chúng con.

- Chúng Con Cầu Xin Chúa.

Cách Đọc Kinh Cho Đám Giỗ
SÙNG KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 18 January 2020

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

01 January 2019
Sách Đa-mi-en
III. Phụ Trương1. Bà Su-San-Na Và Phán Quyết Của Ông Ða-Ni-En1 Có một người ở tại Ba-by-lon, tên là Giô-gia-kim. 2 Ông lấy vợ tên là Su-san-na. Bà là con gái ông Khen-ki-gia; bà rất xinh đẹp và kính s...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo