Trinh & Mary

Chương 01

I. Lời Mở Ðầu Xa-tan thử thách ông Gióp 1 Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. 2 Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái. 3 Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông ...
Continue reading
  390 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

 1 Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện Ðức Chúa; Xa-tan cũng đến trong đám họ, để trình diện Ðức Chúa. 2 Bấy giờ, Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ngươi từ đâu tới?" Xa-tan thưa với Ðức Chúa: "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây." 3 Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi ...
Continue reading
  363 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

II. Ðối Thoại 1. Thiên Thứ Nhất Ông Gióp nguyền rủa ngày ông chào đời 1 Sau cùng, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời.2 Ông Gióp lên tiếng nói: 3 Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo: "Ðứa con trong bụng mẹ là một nam nhi!" 4 Phải chi ngày ấy là đêm tối, phải chi từ nơi cao thẳm Thiên Chúa đừng để ý tới ngày ...
Continue reading
  387 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

Tin tưởng vào Thiên Chúa 1 Bấy giờ, ông Ê-li-phát, người Tê-man, lên tiếng nói: 2 Nếu chúng tôi ngỏ lời, liệu anh chịu nổi không? Nhưng nào ai có thể cứ làm thinh chẳng nói! 3 Này anh đã khuyên nhủ bao người, đã làm cho những đôi tay rã rời nên mạnh mẽ. 4 Người lảo đảo mà đứng vững được là nhờ lời anh. Cũng nhờ anh mà đầu gối lung lay thành cứng cá...
Continue reading
  377 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

1 Anh cứ gọi xem! Liệu có ai trả lời anh chăng? Trong số các thánh, anh hướng về vị nào? 2 Quả thật, nỗi sầu khổ làm người điên phải chết và giận hờn làm kẻ dại phải tiêu vong. 3 Chính tôi, tôi đã thấy người điên mọc rễ, và lập tức tôi đã nguyền rủa nơi nó ở. 4 Chớ gì con cái nó không còn chỗ tựa nương, bị chà đạp nơi cổng thành, không được ai giải...
Continue reading
  375 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

 Chỉ có ai đau khổ mới hiểu được nỗi khổ của mình 1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng trả lời: 2 Ôi, phải chi ai cân được nỗi sầu của tôi, và đặt lên bàn cân nỗi đau tôi phải chịu! 3 Nhưng nỗi đau, nỗi sầu của tôi lại nặng hơn cát biển; chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, nói năng lúng túng. 4 Vì những tên nhọn của Ðấng Toàn Năng đã cắm ngập thân tô...
Continue reading
  385 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

 1 Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê? 2 Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công, 3 cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. 4 Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng?" M...
Continue reading
  357 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

Cần học hỏi về đức công chính của Thiên Chúa 1 Bấy giờ ông Bin-đát, người Su-ác, lên tiếng nói: 2 Ðến bao giờ anh còn phát ngôn kiểu đó, còn ăn nói ào ào tựa cơn gió mạnh? 3 Phải chăng Thiên Chúa bẻ quặt công minh? Phải chăng Ðấng Toàn Năng uốn cong chính trực? 4 Con cái anh mà đắc tội với Người, Người bắt chúng phải gánh những hậu quả do tội ác ch...
Continue reading
  321 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

Ðức công chính của Thiên Chúa vượt trên tất cả 1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: 2 Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? 3 Nếu ai thích tranh luận với Người, thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một. 4 Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên ...
Continue reading
  355 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

1 Hồn tôi chẳng còn ham sống, tôi muốn để mặc cho tiếng thở than tuôn trào, và muốn thốt ra lời khi tâm hồn cay đắng. 2 Tôi sẽ thưa với Thiên Chúa: Xin đừng kết án con, xin cho con biết tại sao Ngài tố cáo con. 3 Phải chăng Ngài thích thú khi đàn áp, khi coi rẻ công trình tay Ngài sáng tạo, và ủng hộ mưu đồ của bọn ác nhân? 4 Phải chăng mắt Ngài ch...
Continue reading
  347 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

 Sự khôn ngoan của Thiên Chúa mời gọi ông Gióp thú tội 1 Bấy giờ ông Xô-pha, người Na-a-mát lên tiếng nói: 2 Kẻ nhiều lời, phải chăng không ai đối đáp nổi? Khéo ăn khéo nói là chính trực hay sao? 3 Phải chăng những lời lẽ ba hoa của anh khiến người ta câm miệng? Anh buông lời chế nhạo, mà chẳng ai làm anh nhục nhã sao? 4 Anh dám khẳng định: "Ð...
Continue reading
  345 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Thiên Chúa quyền năng biểu lộ sự khôn ngoan qua các hành động của Người 1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: 2 Các anh thật chỉ là con người! Nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ chết. 3 Tôi đây, tôi cũng nghĩ được như các anh, với các anh, tôi đâu thua kém gì, ai chẳng biết như vậy? 4 Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi là người đã từng khẩn cầu Thiê...
Continue reading
  349 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

1 Những chuyện này chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe và đã hiểu. 2 Ðiều các anh biết, tôi đây cũng biết, tôi chẳng thua kém gì. 3 Phần tôi, tôi sẽ thưa với chính Ðấng Toàn Năng, tôi muốn biện hộ cho mình trước Thiên Chúa. 4 Còn các anh, hạng láo khoét bày trò, tất cả các anh chỉ là bọn lang băm! 5 Phải chi các anh biết nín lặng! Như thế ...
Continue reading
  348 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

1 Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất. 2 Tựa đoá hoa mới nở đã tàn, con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ, 3 thế mà Ngài lại để mắt nhìn xem, còn bắt ra đối chất với Ngài. 4 Ai tìm thanh sạch được từ ô uế? Dứt khoát chẳng một ai! 5 Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định, sống được bao năm tháng là tuỳ thuộ...
Continue reading
  335 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

 2. Thiên Thứ Hai Ông Gióp tự kết án bằng những lời lẽ của ông 1 Bấy giờ, ông Ê-li-phát người Tê-man lên tiếng nói: 2 Chẳng lẽ người khôn ngoan muốn trả lời, lại dùng những lý lẽ vu vơ, và ngốn gió đông cho đầy bụng, 3 hoặc dùng những lời vô tích sự, dùng những lời vô ích mà biện hộ cho mình? 4 Anh huỷ bỏ luôn lòng kính sợ Thiên Chúa, coi thườ...
Continue reading
  373 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

 Con người không công chính còn Thiên Chúa công chính 1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: 2 Những điều như thế, tôi nghe đã bao lần. Các anh muốn ủi an nhưng tất cả chỉ gây thêm đau khổ. 3 "Những lời lẽ viển vông như thế liệu đã chấm dứt chưa? " Hoặc: "Ðiều gì bắt anh phải trả lời thêm nữa? " 4 Giả như các anh ở vào địa vị tôi, tôi cũng sẽ nói ...
Continue reading
  364 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

1 Hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết, một nấm mồ đang đợi chờ tôi. 2 Chung quanh tôi lại chẳng phải là một đám người ưa cười đùa chế nhạo đó sao? Suốt canh khuya, mắt tôi đắm chìm trong cay đắng! 3 Xin Ngài đứng ra bảo đảm cho con, vì ngoài Ngài ra, ai nào dám đưa tay cam kết? 4 Quả thật, Ngài làm cho lòng chúng ra mù tối, chẳng còn nhận ra đi...
Continue reading
  373 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Giận dữ cũng chẳng làm gì được Thiên Chúa 1 Bấy giờ ông Bin-đát, người Su-ác, lên tiếng nói: 2 Ðến bao giờ các anh còn nói những lời độc địa? Cứ suy nghĩ, rồi chúng tôi sẽ nói cho hay. 3 Tại sao các anh coi chúng tôi như súc vật, như những đứa thô lỗ tục tằn? 4 Chính anh đã tự dày vò trong khi giận dữ, chẳng lẽ vì anh mà cả trái đất lại bị bỏ hoang...
Continue reading
  414 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

 Bị Thiên Chúa và con người bỏ rơi, nhưng vẫn tin 1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: 2 Ðến bao giờ các anh còn hành hạ tôi, còn dùng lời lẽ mà đay nghiến? 3 Các anh nhục mạ tôi đến cả chục lần rồi, ăn nói cộc cằn với tôi mà không biết xấu hổ! 4 Giả như tôi có thực sự sai lầm, thì chỉ một mình tôi phải liên luỵ. 5 Nhưng nếu quả các anh muốn lên...
Continue reading
  370 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Thiên Chúa công chính không miễn trừ ai 1 Bấy giờ, ông Xô-pha người Na-a-mát lên tiếng nói: 2 Này đây những suy nghĩ của tôi thúc đẩy tôi trả lời, tâm hồn tôi thật bồn chồn lo lắng. 3 Người ta vừa cho tôi một bài học, lại vừa nhục mạ tôi, chính tâm trí tôi thúc đẩy tôi trả lời. 4 Chẳng lẽ anh không biết: thời nào cũng vậy thôi kể từ khi con n...
Continue reading
  346 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

30 December 2018
Sách Khôn Ngoan
 1 Bấy giờ người công chính đứng dậy thật hiên ngang trước những kẻ từng áp bức họ, từng khinh thường khi họ chịu vất vả nhọc nhằn. 2 Nhìn thấy người công chính, quân vô đạo khiếp đảm rụng rời. C...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo