1 minute reading time (208 words)

Thánh Vịnh 82 (81)

Tố cáo những thẩm phán bất công

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Thượng Đế chủ toạ triều đình thiên quốc,
Người xử án giữa chư thánh chư thần:

  (2) "Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,
  hay còn thiên vị phường gian ác?

  (3) Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn;
  minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng,

  (4) giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng,
  cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.

  (5) "Vậy mà chúng chẳng hay chẳng hiểu,
  cứ bước đi, giữa tăm tối mịt mù,
  khiến nền tảng địa cầu phải lung lay nghiêng ngả.

  (6) Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây
  đều là bậc thần thánh, là con Ðấng Tối Cao,

  (7) thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân,
  và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền."

  (8) Tâu Thượng Ðế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu,
  vì chính Ngài làm chủ muôn dân. 

Artist Name - TV082.mp3
Thánh Vịnh 83 (82)
Thánh Vịnh 81 (80)

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 17 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

24 February 2019
Tất Cả Các Kinh
Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích: Thứ nhất: là phép Rửa tội.Thứ hai: là phép Thêm sức.Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.Thứ bốn: là phép Giải tội.Thứ năm: là phép Xức dầu thánh.Thứ sáu: là phép Tru...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo