4 minutes reading time (714 words)

Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Chúa, xin tới trợ giúp con. Xin mau mau tới cứu giúp con.

Đọc 1 Kinh Lạy Cha & 3 Kinh Kính Mừng sau mỗi lời nguyện.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các Thiên Thần Sêraphim, xin cho chúng con được xứng đáng bừng cháy lửa bác ái trọn hảo. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Kêrubim, xin đoái thương ban ơn cho chúng con lìa bỏ con đường sự dữ để đi vào đường trọn hảo Chúa Kitô. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Đế Vị, xin Chúa đổ vào tim chúng con một tinh thần khiêm nhường chân thật. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Quyền lực, xin Chúa ban ơn cho chúng con cai quản giác quan và chế ngự dục vọng chúng con. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Quyền Thế, xin Chúa đoái thương che chở linh hồn chúng con chống lại cạm bẫy và cám dỗ ma qủy. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Nhân Đức, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi sự dữ và đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và TT Vương Vị, xin Chúa đổ vào linh hồn chúng con một tinh thần vâng phục chân thật. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Tổng Lãnh, xin Chúa ban cho chúng con ơn bền đỗ trong đức tin và các việc lành, để chúng con xứng đ áng hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT, xin Chúa ban ơn cho chúng con được các Ngài che chở khi sống và dẫn đưa chúng con về sự vinh hiển muôn đời. Amen.

Lạy Hoàng Tử Thánh Micae vinh hiển, chủ soái và Tư lệnh các TT thiên quốc, là đấng bảo vệ các linh hồn, là đấng đã dẹp tan các thần phản loạn, là công bộc tại dinh thự Thiên Vương và là đấng dắt chúng con rất đáng ngợi khen. Ngài đã chiếu sáng vì sự tuyệt hảo và nhân đức siêu phàm, xin đoái thương giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Chúng con hướng về Ngài với lòng trông cậy. Xin Ngài giúp chúng con bằng sự bao bọc âu yếm của Ngài, cho chúng con được phụng thờ Chúa mỗi ngày một chung thủy hơn.

Lạy Thánh Micae vinh hiển, Hoàng Tử Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những điều Chúa Kytô đã hứa.

Lạy Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, Chúa dã vì lòng Nhân Ái phi thường và vì lòng Chúa thương xót khát khao mọi người chúng con được rỗi, Chúa đã phong cho đệ nhất Tổng Lãnh vinh hiển Thánh Micae, là Hoàng Tử Giáo Hội Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con đáng được giải thoát khỏi mọi kẻ thù chúng con, để không một kẻ thù nào vây hãm chúng con khi lâm chung, và cho chúng con được TLTT Micae dẫn đưa chúng con ra trước Tôn Nhan Oai Nghi Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Chúa Giêsu Kytô, Chúa chúng con. Amen 


Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.

Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse
Lời Nguyện Trước Khi Ngủ

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 17 September 2019

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

02 January 2019
Sách Nakham
 1 Lời sấm về Ni-ni-vê.Sách thị kiến của ông Na-khum, người En-cốt.Lời Mở ÐầuThánh vịnh - Cơn thịnh nộ của Ðức Chúa2 Ðức Chúa là Thiên Chúa ghen tương và báo oán,Ðức Chúa là Ðấng báo oán: Người n...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo