TVC

Chương 13: TINH THẦN CẦU NGUYỆN CỦA ĐAMINH SAVIÔ

Tinh thần cầu nguyện của Saviô Giữa các ơn Thiên Chúa ban dư dật trên Saviô, thì em nhận được ơn tuyệt đỉnh là lòng sốt sắng trong kinh nguyện. Linh hồn em thường bằng chuyện vãn cùng Thiên Chúa đến độ ở bất cứ nơi nào, dù ngay giữa những tiếng ồn ào chói tai nhất, em cũng có thể tập trung tư tưởng và tình cảm mến để nâng lòng lên cùng Thiên Chúa. ...
Xưng tội Kinh nghiệm đã chứng minh rằng các bí tích xưng tội và rước lễ là những cột trụ nâng đỡ vững chắc của tuổi trẻ. Hãy cho cha một cậu bé năng lui tới các bí tích này, và các bạn sẽ thấy người bạn đó sẽ lớn lên trong thời trẻ, đạt tới tuổi tráng niên, cho tới tuổi già với một hạnh kiểm đáng làm gương cho tất cả nhưng ai biết tới cậu. Đó là ng...
Các cách hãm mình khác nhau của Saviô Tuổi còn nhỏ, lại hay yếu đau, và đời sống thực vô tội đúng lý phải miễn cho em khỏi thi hành bất cứ hình thức đền tội nào; nhưng em biết rằng một người trẻ khó có thể giữ sự vô tội của mình mà không làm việc đền tội, và cảm nghĩ này khiến cho em thấy con đường chịu đau khổ như được phủ bằng hoa hồng. Về việc đ...
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975). Ngày còn xuân trẻ, ông Luigi ghét cay ghét đắng các Linh Mục và bỏ bê nhà thờ nhà thánh. Ông không bao giờ đi đọc kinh hoặc xem lễ. Tệ hơn nữa, m...

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

06 January 2019
Sách Tông Đồ Công Vụ
Môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả tại Ê-phê-xô(1) Trong khi ông Arôlô ở Côrintô thì ông Phaolô đi qua miền thượng du đến Êphêxô. Ông Phaolô gặp một số môn đệ (2) và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận đ...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo